บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ


" พิเศษเหนือใคร คู่ใจคนรักโตโยต้า.. บัตรที่นำคุณสู่โลกแห่งสิทธิพิเศษจากโตโยต้า และร้านค้าชั้นนำทั่วโลก "


บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ พิเศษเหนือใคร คู่ใจคนรักโตโยต้า​ชื่อเครดิตการ์ด     :     บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

สถาบันการเงิน      :     ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ประเภทบัตร      :     Platinum

เหมาะสำหรับ     :     บุคคลทั่วไป, รถยนต์

จุดเด่น 

 • รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอะไหล่แท้โตโยต้า (ยกเว้น ค่าแรง อุปกรณ์ตกแต่ง ยาง แบตเตอรี่ และเคมีภัณฑ์) ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้ารับบริการ ตั้งแต่ 1 มค.62 - 30 มิ.ย. 62
 • รับ 50 แต้ม T-MEx เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 1,000 บาท (เฉพาะยอดค่าอะไหล่ในส่วนของงานซ่อม ไม่รวมค่าแรง อุปกรณ์ตกแต่ง ยาง แบตเตอรี่ และเคมีภัณฑ์ หลังจากหักส่วนลด 15% และไม่รวม VAT) สงวนสิทธิ์มอบแต้ม T-Mex เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น รถยนต์ในนามบริษัท ไม่เข้าร่วมรายการ
 • ผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เฉพาะศูนย์บริการโตโยต้าที่ร่วมรายการ
 • 1,000 คะแนน = 100 บาท มูลค่าขั้นต่ำในการแลกทุก 1,000 บาท แทนเงินสด 100 บาท และชำระเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์ 

 • รับเงินคืนเข้าบัญชี 12% จากยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลด (รับเงินคืนไม่เกิน 500 บาทต่อบัตรต่อเดือน) ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิทาง SMS พิมพ์ BBLTMเว้นวรรคตามด้วยเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ทำรายการส่ง SMS (1 ก.ค. -31 ธ.ค. 62)
 • ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอะไหล่แท้โตโยต้าและเคมีภัณฑ์ (ยกเว้นค่าแรง, อุปกรณ์ตกแต่ง ยาง และ แบตเตอรี่) ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้ารับบริการ (1 พ.ค.62 -31 มี.ค.63)
 • ส่วนลด 10% สำหรับงานซ่อมตัวถังและสี (1 พ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)
 • ส่วนลด 500 บาท สำหรับยางรถยนต์ เมื่อซื้อครบ 4 เส้น 
 • ส่วนลด 100 บาท สำหรับแบตเตอรี่
 • . คูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้า

  จัดส่งพร้อมกับบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ
  - สมัครบัตรตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 62 – 31 ตุลาคม 62 คูปองมีระยะเวลาในการใช้ถึง 31 มีนาคม 2563
  - สมัครบัตรตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 62 – 31 มีนาคม 63 คูปองมีระยะเวลาในการใช้ถึง 31 สิงหาคม 2563
 • รับ 50 แต้ม T-MEx เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 1,000 บาท ( เฉพาะยอดค่าอะไหล่ในส่วนของานซ่อม ไม่รวมค่าแรง
  อุปกรณ์ตกแต่งและเคมีภัณฑ์ หลังจากหักส่วนลด 10% และไม่รวม Vat ) สงวนสิทธิมอบแต้ม T-Mex เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นรถยนต์ในนามบริษัท ไม่เข้าร่วมรายการ
 • ผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป เฉพาะศูนย์บริการโตโยต้าที่ร่วมรายการ
 • คะแนนสะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สะสมเพื่อแลกรับของกำนัลมากมายจาก “บัวหลวง Thank You Rewards” 10. 1,000 คะแนน = 100 บาท มูลค่าขั้นต่ำในการแลกทุก 1,000 บาท แทนเงินสด 100 บาท
 • 1,000 คะแนน = 100 บาท มูลค่าขั้นต่ำในการแลกทุก 1,000 บาท แทนเงินสด 100 บาท
 • สะสมไมล์เดินทาง จากการบินไทย (Royal Orchid Plus) หรือบางกอกแอร์เวย์ส (Flyer Bonus) หรือแอร์เอเชีย (BIG Loyalty)
 • แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 USD
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล ให้คำปรึกษาการบริการในกรณีต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย รับความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายในสินค้าและบริการหมวดต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สุขภาพ ความงาม และกีฬา ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสูงสุด     :     2-5 เท่าของรายได้

ยอดชำระขั้นต่ำ     :     10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด  (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท)

ดอกเบี้ยค้างชำระ     :     18% ต่อปี

สมัครบัตรเสริมได้     :     สมัครได้ 5 ใบ

วงเงินฉุกเฉิน      :     ไม่ระบุ

ค่าธรรมเมนียมครั้ง (%)     :     ไม่ระบุ

ดอกเบี้ย (ต่อปี)     :     18% ต่อปี

คะแนนสะสม     :     25 บาท / 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม     :     ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก     :     1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม     :     ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก     :     3,000 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม     :     3,000 บาท/ปี

ผู้มีสิทธิสมัคร

  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน

รายได้ขั้นต่ำ     :     15,000 บาท/เดือน

อายุผู้สมัคร     :     ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารการสมัคร

 • บัตรหลัก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
  • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
  • สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท
 • บัตรเสริม
  • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม

เงื่อนไข     :     ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com