สินเชื่อบุคคล CIMB เพอร์ซัลนัลแคช


สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากชำระคืนเท่ากันทุกงวด


สินเชื่อบุคคล CIMB เพอร์ซัลนัลแคช


สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช

คุณลักษณะเด่น

ผ่อนน้อย สบายนาน

 • ผ่อนน้อย สบายนาน อายุสัญญาสูงสุด 84 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และ 72 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. ดังนี้

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส

 • หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยพิเศษ 9%
ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
12 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 15%
ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 12%
ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
24 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ New! 13.33% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
50,000 บาทขึ้นไป

 

ดอกเบี้ยพิเศษ
15% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ
18% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 20%-28%% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไปตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%

 

วงเงินกู้ (บาท)ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
ตลอดอายุสัญญา 1 ปี
30,0002,630
50,0004,380
60,0005,250
70,0006,130
80,0007,000
90,0007,880
100,0008,750
500,00043,730
1,000,00087,460
1,500,000131,180

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 11.84% และ 13.33% ต่อปี

 

วงเงินกู้ (บาท)ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
ดอกเบี้ย11.84%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
ดอกเบี้ย13.33%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
30,0001,4101,020
50,0002,3501,700
70,0003,2902,370
100,0004,7003,390
500,00023,50016,930
600,00028,20020,230
1,000,00047,00033,860
1,500,00070,50050,780

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 12%

 

วงเงินกู้ (บาท)ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน24 เดือน
30,0002,6701,420
50,0004,4502,360
60,0005,3402,830
70,0006,2203,300
80,0007,1103,770
90,0008,0004,240
100,0008,8904,710
500,00044,43023,540
1,000,00088,85047,080
1,500,000133,28070,620

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 15%

 

วงเงินกู้ (บาท)ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน24 เดือน36 เดือน
30,0002,7101,460>1,040
50,0004,5202,4301,740
60,0005,4202,9102,080
70,0006,3203,4002,430
80,0007,2303,8802,780
90,0008,1304,3703,120
100,0009,0304,8503,470
500,00045,13024,25017,340
1,000,00090,26048,49034,670
1,500,000135,39072,73052,000

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 18%

 

วงเงินกู้ (บาท)ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน24 เดือน36 เดือน48 เดือน60 เดือน
30,0002,7601,5001,090890770
50,0004,5902,5001,8101,4701,270
70,0006,4203,5002,5402,0601,780
80,0007,3404,0002,9002,3502,040
90,0008,2604,5003,2602,6502,290
100,0009,1705,0003,6202,9402,540
500,00045,84024,97018,08014,69012,700
1,000,00091,68049,93036,16029,38025,400
1,500,000137,52074,89054,23044,07038,100


คุณสมบัติ

ผู้สมัครขอสินเชื่อ

 

พนักงานประจำ

1. อายุ 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย

3. รายได้ประจำเฉลี่ย 10,000 บาท/ เดือน ขึ้นไป
4. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

 

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

1. อายุ 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย

3. รายได้ประจำเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือน
4. ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป


เอกสาร

ประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
 • สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
 • หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com