สินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจเเฟรนไชส์


เพิ่มโอกาสให้เจ้าธุรกิจเเฟรนไชส์ ขยายสาขามากขึ้น

สินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจเเฟรนไชส์


บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด 

บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 246,570,000 บาท เป็นบริษัทเน้นการให้บริการสินเชื่อรถทุกชนิด และสินเชื่อส่วนบุคคล มุ่งขยายสาขาทุกภูมิภาคของประเทศ มีระบบงานที่ดี ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 320 กว่าสาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ การเติบโต ที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์และการบริหารงานครอบครัวพงษ์วิทยภานุ ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 17 ปี พร้อมทีมงานบริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง


สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สนับสนุนโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ กับ Quick Leasing ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อจาก เราได้ มีให้บริการทั้งแบบมีหลักทรัพย์และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้บริการหลากหลายธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


มีแฟรนไชส์ให้เลือกหลากหลายประเภทอัตราสินเชื่อ

 

 

คุณภาพ Franchise Grade A

 

 

วงเงินอนุมัติ
100,000 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 800,000

มีหลักประกัน
18%
16%
14%

ไม่มีหลักประกัน
20%
18%
16%

ระยะเวลา
2-3 ปี
3 ปี
3 ปี

 

 

คุณภาพ Franchise Grade B

 

 

วงเงินอนุมัติ
100,000 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 800,000

มีหลักประกัน
20%
18%
16%

ไม่มีหลักประกัน
22%
20%
18%

ระยะเวลา
2-3 ปี
3 ปี
3 ปี

 

 

คุณภาพ Franchise Grade C

 

 

วงเงินอนุมัติ
100,000 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 800,000

มีหลักประกัน
22%
20%
18%

ไม่มีหลักประกัน
24%
22%
20%

ระยะเวลา
2-3 ปี
2 ปี
2 ปี


วงเงินสินเชื่อ

 • รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ หรือวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • เริ่มต้น 2ปี สูงสุด 3 ปี

หลักประกัน

 • อสังหาริมทรัพย์
 • สิทธิการเช่าสถานที่ ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการรถยนต์

คุณสมบัติผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์

 • เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร ที่ชัดเจน
 • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
 • มีแผนการตลาด และประมาณการ รายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ และผลตอบแทนที่ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับ


เอกสารการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์


เอกสารกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม


เอกสารองค์กรนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

 2. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

 3. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20

 4. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี

 5. สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน


เอกสารข้อมูลธุรกิจผู้ประกอบการแฟรนไชส์

 1. แผนธุรกิจการเติบโต 3-5ปี และประมาณการรายได้ ในผลตอบแทนที่แฟรนไชส์จะได้รับ

 2. ข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารจัดการและควบคุมแฟรนไชส์

 3. ภาพถ่ายกิจการตัวอย่างร้านค้าผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์


คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ (ผู้ขอกู้)

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการ ค้าของเจ้าของแฟรนไชส์ที่ทำ MOU กับ Quick Leasing
 • >มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ

เอกสารการพิจารณาสินเชื่อ
สำหรับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (ถ้าขอสินเชื่อกรณีแบบมีหลักประกัน)
 • หนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ที่ออกให้กับผู้ซื้อ สิทธิ์แฟรนไชส์เอกสารการพิจารณาสินเชื่อ
สำหรับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (ถ้าขอสินเชื่อกรณีแบบมีหลักประกัน)
 • หนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ที่ออกให้กับผู้ซื้อ สิทธิ์แฟรนไชส์
   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com