บัตรเครดิต KTC Visa


พบกับการเดินทางใหม่ ด้วยมุมมองที่ต่างกว่า กับสิทธิพิเศษมากมายชื่อเครดิตการ์ด     :     บัตรเครดิต KTC

สถาบันการเงิน      :     ธนาคารกรุงไทย (KTC)

เหมาะสำหรับ     :     ช้อปปิ้งทั่วไป, ท่องเที่ยว-เดินทาง, สะสมไมล์

สิทธิประโยชน์

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 •  ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม
วงเงินสูงสุด     :     สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ยอดชำระขั้นต่ำ     :     10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด  (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท)

ดอกเบี้ยค้างชำระ     :     18% ต่อปี

สมัครบัตรเสริมได้     :     ได้สูงสุด 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก

คะแนนสะสม      :     25 บาท / 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม     :     ไม่มีหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก     :     ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม     :     ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก     :     ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม     :     ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม

บัตรหลัก

  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิสมัคร

บัตรเสริม

  • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
  • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

รายได้ขั้นต่ำ     :     15,000 บาท / เดือน

กรณีบุคคลธรรมดา :
   • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
   • 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
   • 3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
   • 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
   • 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร

 • กรณีชาวต่างชาติ/ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม
  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม : เอกสารเพิ่มเติม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร

เงื่อนไข     :     ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)


   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา
2020-09-07 ญารินดา
2020-08-21 ธณัฐน์ไชย
2020-07-28 พลกฤต
2020-07-28 อนันตพร
2020-07-23 รติภัค
2020-07-14 รัตนา
2020-06-30 มนัสนันท์
2020-06-22 พิชญ์สินี
2020-06-20 ขวัญพธู

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com