บัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส


ความเหนือระดับ ที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 8 เท่า

ชื่อเครดิตการ์ด 

สถาบันการเงิน            ซิตี้แบงก์ (Citibank)

ประเภทบัตร                 ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (เมอร์เซเดส-เบนซ์), บัตร Visa Card

เหมาะสำหรับ               บัตรคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 8 เท่า รับส่วนลด 15% รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมัน มีบริการห้องรับรองพิเศษ ล้างรถฟรี 12 ครั้ง

                                     ต่อปีปฏิทิน บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ


วงเงินสูงสุด                  2-5 เท่าของรายได้

ยอดชำระขั้นต่ำ           ขั้นต่ำ 10%

ดอกเบี้ยค้างชำระ        18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้        ได้

วงเงินฉุกเฉิน                 ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)         3%

ดอกเบี้ย(ต่อปี)                          18%

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)

 • รับส่วนลด 15% สําหรับค่าอะไหล่และค่าแรง (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ของเหลวและอะไหล่ในกลุ่ม PC-15 และ PC-16)
 • รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่าย
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท ทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 3% เมื่อเติมนํ้ามัน ที่สถานีบริการนํ้ามันทั่วประเทศ
 • บริการล้างรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ฟรีทุกเดือน
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ณ ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมชั้นนำ

คะแนนสะสม                4 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท

อายุคะแนนสะสม         ไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก        ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม        ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก             มีค่าใช้จ่าย (5,000 บาทต่อใบ จะได้รับการยกเว้นเมื่อการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
                                                          
                                                          ภายใน 12 รอบบัญชี)


ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม            ฟรีไม่มีเงื่อนไข (2,000 บาทต่อใบ จะได้รับการยกเว้นเมื่อการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 

                                                         บาทภายใน 12 รอบบัญชี)

ผู้มีสิทธิสมัคร             บุคคลทั่วไป

อายุผู้สมัคร                บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี

เอกสารการสมัคร   

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, 
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว


   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com