สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ สำหรับวิชาชีพเเพทย์


สินเชื่อพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขยายกิจการทางการแพทย์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ สำหรับวิชาชีพเเพทย์


สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขยายกิจการทางการแพทย์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพียงแค่ขอให้แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น


รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • พิจารณาสำหรับแพทย์ 5 สาขาวิชา: แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร
 • คุณสมบัติผู้กู้อายุ 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ 3 - 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.0% (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.5% (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
 • ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว (Term loan)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ
 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร)
 • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี


วัตถุประสงค์ในการขอกู้โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เพื่อขยายกิจการ หรือธุรกิจทางการแพทย์
 • เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปิดคลีนิกรักษาโรค


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ


   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com