บัตรเครดิต ธนชาต Blue Diamond


Fill all the happiness, Life is full


บัตรเครดิต ธนชาต บลู ไดมอนด์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค่าที่มีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
หรือมีเงินลงทุน เงินฝาก หรือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)* 1 ล้านบาทขึ้นไป
หรือใช้เงินฝากค้ำประกัน 300,000 ขึ้นไปแลกฟิน บินคุ้ม 1 T-Reward = 1 Mile

  • แลกบินได้เร็วที่สุดง่ายและรวดเร็วกว่า ไม่ต้องรอโอนคะแนนไปเป็น mileage
  • ได้รับคะแนนแลกบินเร็วที่สุด เพียงมียอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ 62,500 บาท ก็ได้ตั๋วในประเทศ 1 ใบ (ไป-กลับ)
  • แลกคุ้มได้ไม่อั้นกับ T-Reward ทุกๆ 1,000 คะแนน แทนส่วนลดเพิ่ม 100 บาท
  • ผ่อนชำระ O% นาน 4 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและบริการทางการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการแลกคะแนน 1:1 โปรโมชั่นเฉพาะบัตร Blue Diamond

  • รับสิทธิ์การแลกบัตรโดยสารโดยใช้อัตราคะแนนสะสมพิเศษเทียบเท่าบัตร Black Diamond (ตามตารางแลกที่ 1) ได้ 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมใน 3 เดือน คือระหว่าง ส.ค. ถึง ต.ค. ครบ 1 แสนบาท (1 สิทธิ์ = 1 ที่นั่ง ไป-กลับ) และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เดินทางตามชื่อบนบัตรหลักหรือบัตรเสริมเท่านั้น
  • ต้องใช้สิทธิ์เพื่อขอแลกเป็นบัตรโดยสาร เท่านั้น
  • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวม ยอดจากการกดเงินสด จากค่าเบี้ยประกัน ซื้อกองทุน และการเบิกถอนเงินสด เงินโอนสินเชื่อบุคคลทุกกรณี
  • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.thanachartbank.co.th


- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาทในปีเเรก เเละฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต บลุ ได้มอนด์ ภายใน 12 รอบบัญชี ครบ 200,000 บาท (เฉลี่ย 16,666,67 บาท/เดือน)

- ค่าธรรมเนียมรายปี เรียกเก็บเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น บัตรเสริมฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการเป็นสมาชิกของบัตรหลัก

หมายเหตุ : * รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขตามธนาคารกำหนดโปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลเเละสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์เเละสื่อเพิ่มเติมของธนาคารเอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาชาต บลูไดมอนด์

1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต


2. เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน รับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้


3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

4. บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับความสะดวกสบายกับเอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ (ธนาคารฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษ Louis’ Tavern สำหรับบัตรเครดิต แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด/วีซ่า แพลทินัม, ลีฟมาสเตอร์การ์ด แพลทินัม และ ไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ด/วีซ่า แพลทินัม โดยสามารถเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษได้ 1 ครั้งต่อปี โดยสิทธิในการใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษดังกล่าวนับสิทธิ์ รวมกันทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม )

5. บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service) บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน Blue Diamond Contact Center(บริการให้ข้อมูลและสำรองบริการ, ช่วยเหลือด้านการเดินทาง, ข้อมูลด้านการแพทย์ ฯลฯ)

6.แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 20,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

** หมายเหตุ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน
หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

** ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากธนาคาร บัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคาร


   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com